LA PELÍCULA LIVE-ACTION DE WOTAKU NI KOI WA MUZUKASHII REVELA PARTE DEL STAFF

LA PELÍCULA LIVE-ACTION DE WOTAKU NI KOI WA MUZUKASHII REVELA PARTE DEL STAFF


La web de la película en live-action de Wotaku ni Koi wa Muzukashii reveló sus 2 actores principales:


Mitsuki Takahata como Narumi Momose.


Kento Yamazaki como Hirotaka Nifuji.


La película se estrenará en 2019.