NUEVOS DETALLES DEL ANIME KUTEI DRAGONS

NUEVOS DETALLES DEL ANIME KUTEI DRAGONS


La web del anime Kūtei Dragons reveló el segundo vídeo promocional, una imagen y a 18 miembros del reparto, el vídeo muestra el ending titulado "Zettai Reido" interpretado por la banda de rock Akai Kōen.


El reparto incluye a:

Sora Amamiya como Takita
Tomoaki Maeno
como Mika
Sōma Saitō
como Giraud
Kana Hanazawa
como Vanabelle
Junichi Suwabe
como Gibbs
Tomokazu Seki
como Crocco
Takahiro Sakurai
como Niko
Kousuke Toriumi
como Berko
Rie Kugimiya
como Capella
Kentarō Kumagai
como Gaga
Makoto Furukawa
como Faye
Takashi Matsuyama
como Badakin
Shunsuke Takeuchi
como Oken
Yūto Uemura
como Soraya
Chinatsu Akasaki
como Mayne
Junya Enoki
como Hiro
Kazuhiko Inoue
como Yoshi
Hiroo Sasaki
como Lee